21 listopada 2017

Ogłoszenia

1. Zapytanie ofertowe 1/2017: Remont lokalu gastronomicznego “Roztoczanka”

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_2017 –
ZAŁ. NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY_1
ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH-mm
ZAŁ NR 3 PRZEDMIAR

 

2. Zapytanie ofertowe 2/2017L na dostawę – wyposażenie lokalu gastronomicznego “Roztoczanka”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2_2017
ZAŁ. NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY_1
ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH-mm_1
ZAŁ NR 3 SPECYFIKACJA (1)

 

Data zamieszenia 21.11.2017