Wzgórze Wapielnia

„Wapielnia” – jest to najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego (385m n.p.m.). Ze szczytu roztacza się wspaniały widok na okolicę. Na Wapielnię dojdziemy pieszym Szlakiem im. Władysławy Podobińskiej ( znaki zielone) oraz Szlakiem Centralnym (znaki niebieskie). Najkrótsze dojście ze wsi Ulów (szlak niebieski) lub Łasochy (szlak zielony). Nazwa wzgórza pochodzi od wapieni nadających się do wypalania wapna, niegdyś tam eksploatowanych. Wzgórze jest ostańcem zbudowanym z twardych wapieni trzeciorzędowych, objętych ochroną jako pomnik przyrody. Wapielnię porasta las jodłowo-sosnowy z gęstą leszczyną uroczyska Muraszkowa Góra.