TRASY ROWEROWE


1. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 1 Borowych Młynów

Długość trasy – ok. 29 km, nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 10 km. Stopień trudności – łatwa. Zalecany typ roweru – nadaje się na każdy rower. Na odcinku Błwoudek – Borowe Młyny – Susiec trasa całkowicie bezpieczna dla dzieci. Na trasie można zobaczyć: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, cmentarz jenny w Błudku, kamieniołom w Nowinach, osadę Borowe Młyny nad rzeką Tanew, zabytkowy kościół pw. św. Jana Nepomucena w Suścu.2. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 2 Do Narola

Długość trasy – 34 km, nawierzchnia: asfalt – 25 km, szuter – 7 km, droga piaszczysta – 2 km. Stopień trudności – średnia. Zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, młyn w osadzie Młynki, kościoły w Narolu i Lipsku, pałac Łosiów w Narolu, kościół w Łosińcu.3. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 3 Na Czartowe Pole

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 27 km, szuter – 1 km, droga gruntowa – 4,5 km, droga piaszczysta – 0,5 km, Stopień trudności – trudna, zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: cmentarz wojenny z 1939 r. oraz drewniany kościół (dawną cerkiew) w Łosińcu, zabytkowy młyn wodny w Ciotuszy Nowej, zalew i zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim, wodospady na Sopocie w Nowinach i w rezerwacie Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach, cmentarz wojenny w Błudku, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.4. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 4 Na Wapielnię

Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 2,5 km. Stopień trudności – bardzo trudna, wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka odcinków o gruntowej i piaszczystej nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę widokową, osady i cmentarzysko ludu wschodniogermańskiego z poł. III w. n.e. w Ulowie, najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.5. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 5 Do Rezerwatu Las Bukowy

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 32 km, droga gruntowa – 1 km. Stopień trudności – średni (trzy wzniesienia), zalecany typ roweru – dowolny. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, imponujący widok z Kamienicy (305 m n.p.m.), ruiny kamiennej cerkwi i kamieniołom w Hucie Różanieckiej, rezerwat Las Bukowy, stary młyn wodny w osadzie Młynki, zabytki Narola, a w powrotnej drodze Strażnicę Carską w Paarach.6. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 6 Szlakiem Kamieniołomów

Długość trasy – ok. 48 km, nawierzchnia: asfalt – 35 km, szuter – 13 km. Stopień trudności – średnia. Wskazany typ roweru – dowolny.7. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 7 Szlakiem Łosiów

Rodzaj aktywności: Rower górski
Stopień trudności: Trudny
Dystans: 34,8 km
Czas trwania: 2 h 30 min
Średnia prędkość: 13,85 km/h
Przewyższenie: 107 m
Suma podejść: 1 404 m
Suma zejść: -1 402 m
Data: 3 kwietnia 2016
Lokalizacja: Susiec
8. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 8 Czwartą Linią

Długość trasy – ok. 32 km, nawierzchnia: asfalt – 11 km, szuter – 19 km, droga z płyt „jumbo” – 1,5 km, droga piaszczysta – 0,5 km, Skala trudności – średnia (dla lepszej orientacji należy zabrać ze sobą mapę, po drodze duże wzniesienie 305 m n.p.m.), zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: „szumy” w rezerwacie Nad Tanwią, widok z Kamienicy, ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej, Tanew w Borowych Młynach.9. Rowerem po Roztoczu – Susiec Nr 9 Do Krasnobrodu

Długość trasy – ok. 41 km, nawierzchnia: asfalt – 25 km, szuter – 3 km, droga gruntowa – 5 km, droga piaszczysta – 8 km. Stopień trudności – bardzo trudna (spore wzniesienia i długie odcinki piaszczyste). Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć: panoramę z wieży widokowej, wzniesienie Wapielnia, miasto i uzdrowisko Krasnobród, okazały drzewostan Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, źródła i górny bieg rzeki Sopot, zabytkowy kościół oraz zalew w Majdanie Sopockim II, panoramę Roztocza koło wsi Grabowica.
10. Rowerm po Roztoczu – Susiec Nr 10 Dookoła gminy Susiec

Długość trasy – ok. 73 km. Nawierzchnia: asfalt – 50 km, szuter – 15 km, droga gruntowa – 3 km, piaszczysta – 5 km. Stopień trudności – bardzo trudna z powodu wielu stromych podjazdów oraz odcinków piaszczystych (tylko dla rowerzystów z dobrą kondycją), zalecany typ roweru – bezwzględnie górski. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, Strażnicę Carską w Paarach, pałac Łosiów w Narolu, drewniany kościół (dawną cer-kiew) w Łosińcu, osadę i cmentarzysko z poł. III wieku n.e. w Ulowie, wzniesienie Wapielnia, pomnik z 1943 r w Róży, Zalew w Majdanie Sopockim, torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom Nowiny, Borowe Młyny nad rzeką Tanew, kościół w Suścu. Wycieczkę można łatwo skrócić, korzystając z pozostałych tras rowerowych.