Rowerm po Roztoczu – Susiec Nr 10 Dookoła gminy Susiec


10. Rowerm po Roztoczu – Susiec Nr 10 Dookoła gminy Susiec

Długość trasy – ok. 73 km. Nawierzchnia: asfalt – 50 km, szuter – 15 km, droga gruntowa – 3 km, piaszczysta – 5 km. Stopień trudności – bardzo trudna z powodu wielu stromych podjazdów oraz odcinków piaszczystych (tylko dla rowerzystów z dobrą kondycją), zalecany typ roweru – bezwzględnie górski. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, Strażnicę Carską w Paarach, pałac Łosiów w Narolu, drewniany kościół (dawną cer-kiew) w Łosińcu, osadę i cmentarzysko z poł. III wieku n.e. w Ulowie, wzniesienie Wapielnia, pomnik z 1943 r w Róży, Zalew w Majdanie Sopockim, torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom Nowiny, Borowe Młyny nad rzeką Tanew, kościół w Suścu. Wycieczkę można łatwo skrócić, korzystając z pozostałych tras rowerowych.