Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – otwarte zostało w czerwcu 2004r.
Od 1940r. w Bełżcu działał założony przez okupantów niemieckich obóz pracy, przekształcony następnie w obóz zagłady. Cały obszar obozu zajmował ok. 7 ha. Znajdowały się tam baraki z komorami gazowymi, kwatery SS-manów oraz doły przeznaczone na masowe groby ofiar.
Pierwsze transporty z deportowanymi żydami zaczęły napływać w marcu 1942r. i trwało to do grudnia 1942r. Obóz zagłady zlikwidowano w 1943r., budynki zniszczono, a dla zatarcia śladów w tym miejscu posadzono las. Według danych w Bełżcu zamordowano ok. 600 tyś. Żydów i ok. 1500 Polaków – za pomaganie Żydom.