Kościół i Kaplice w Górecku Kościelnym

I. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym – pochodzi z 1768r., ufundowany został przez Jana Jakuba Zamojskiego. Świątynia zbudowana jest z drzewa modrzewiowego, oszalowana deskami i posiada 3 nawy. Pomiędzy prezbiterium a nawą główną umocowana jest belka z barokowym krzyżem z połowy XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz patrona kościoła św. Stanisława, obraz Matki Boskiej Anielskiej oraz rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem i Pana Jezusa Ubiczowanego. Drewniana ambonę zdobią rzeźby czterech Ewangelistów. Na chórze są 12-głosowe organy z 1906r. Cenna jest tam również kolekcja ornatów z czasów franciszkańskich oraz obrazy malowane na płótnie.